Titulná stránka  |  Slovenská verzia  |  English version
Rozpočet
      Home  |  Sitemap Sobota, 7/11/2020 

Projekt pilotnej implementácie programového rozpoctovania na úrovni územnej samosprávy


Od februára 2008 do februára 2009 prebehol projekt pilotnej implementácie programového rozpoctovania (s dôrazom na využitie strategického plánovania) pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a úcinnosti dosahovania cielov a zámerov na úrovni územnej samosprávy.

Cieľom projektu bolo prostredníctvom programových štruktúr formulovaných v pilotných subjektoch úspešne implementovať programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej územnej samospráve pre návrhy rozpočtov na roky 2009 – 2011.

Do projektu je zapojených 30 subjektov územnej samosprávy na území celého Slovenska - 3 samosprávne kraje, 3 krajské mestá, 13 okresných miest a 11 obcí (vrátane jednej mestskej časti). Viac informácií o projekte nájdete tu.

Hlavnými výstupmi projektu sú:

Súčasťou projektu bola aj tvorba správ, a to:

Projekt sa orientoval aj na presadzovanie myšlienky štandardizácie rozpočtového procesu - podrobnosti nájdete tu. 

[ Späť ]