Titulná stránka  |  Slovenská verzia  |  English version
Rozpočet
      Home  |  Sitemap Utorok, 1/28/2020 

Školiace materiály subjektov územnej samosprávy zapojených do projektu


Pre každý jednotlivý subjekt územnej samosprávy, ktorý sa zúčastnil realizácie pilotného projektu, boli pripravené individuálne školiace materiály zohžadňujúce zistenia zo vstupných správ (napr. organizačná štruktúra, subjekty rozpočtového procesu, hlavné výdavkové oblasti ako základ pre tvorbu programových štruktúr a pod.). Školiace materiály sa však súčasne obsahovo opierajú o oficiálne dokumenty Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré definujú regulačný a metodický rámec pre programové rozpočtovanie na úrovni územnej samosprávy.

Školiace materiály sú určené:

  • zamestnancom rozpočtových/finančných útvarov subjektov samosprávy
  • zamestnancom odborných útvarov úradov subjektov samosprávy
  • zamestnancom organizácií, ktoré sú napojené na rozpočet subjektu samosprávy
  • voleným zástupcom v samospráve, ale aj
  • predstavitežom mimovládnych a záujmových organizácií a obyvatežom, ktorí sa zaujímajú o to, akým spôsobom samospráva používa verejné zdroje.

Zoznam školiacich materiálov:

  • Metodika tvorby strategického plánu - ciežom školiaceho materiálu je vysvetli: podstatu strategického plánovania, súvislos medzi strategickým plánovaním a programovým rozpočtovaním, význam spolupráce zainteresovaných strán v rámci subjektu územnej samosprávy pri strategickom plánovaní.
  • Prezentácie popisujúce postupy a procesy pri tvorbe programovej štruktúry - ciežom školiaceho materiálu je vysvetli tvorbu programovej štruktúry v podmienkach územnej samosprávy.
  • Vzorové príklady tvorby základných prvkov programového rozpočtovania - ciežom školiaceho materiálu je vysvetli podstatu a základné vlastnosti základných prvkov programového rozpočtovania (strategického plánovania) – vízie, poslania, zámerov, ciežov a meratežných ukazovatežov a prezentova všeobecné a konkrétne príklady základných prvkov programového rozpočtovania (strategického plánovania).
  • Vzorové príklady programových štruktúr - ciežom školiaceho materiálu je prezentova vzory potenciálnych programových štruktúr subjektov územnej samosprávy (obce, mesta, samosprávneho kraja).

Prehžad školiacich materiálov podža subjektov zapojených v projekte:

Obce Metodika tvorby strategického plánu Prezentácie popisujúce postupy a procesy pri tvorbe programovej štruktúry Vzorové príklady tvorby základných prvkov programového rozpočtovania Vzorové príklady programových štruktúr
Brestovany

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Cígež

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Ivanka pri Dunaji

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Košice st. mesto

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Limbach

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Stankovce

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Tisovec

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Topožčianky

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Trávnica

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Unín

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Vyšný Hrušov

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni


Okresné mestá Metodika tvorby strategického plánu Prezentácie popisujúce postupy a procesy pri tvorbe programovej štruktúry Vzorové príklady tvorby základných prvkov programového rozpočtovania Vzorové príklady programových štruktúr
Banská Štiavnica

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Čadca

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Gelnica

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Kežmarok

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Kysucké Nové Mesto

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Levoča

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Pezinok

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Poltár

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Prievidza

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Senica

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Sobrance

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Šaža

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

 

Krajské mestá Metodika tvorby strategického plánu Prezentácie popisujúce postupy a procesy pri tvorbe programovej štruktúry Vzorové príklady tvorby základných prvkov programového rozpočtovania Vzorové príklady programových štruktúr  
Banská Bystrica

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Nitra

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Trenčín

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

 

Samosprávne kraje Metodika tvorby strategického plánu Prezentácie popisujúce postupy a procesy pri tvorbe programovej štruktúry Vzorové príklady tvorby základných prvkov programového rozpočtovania Vzorové príklady programových štruktúr
Bratislava

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Trnava

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Žilina

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

[ Spä ]