Titulná stránka  |  Slovenská verzia  |  English version
Rozpočet
      Home  |  Sitemap Štvrtok, 11/14/2019 

Školiace materiály subjektov územnej samosprávy zapojených do projektu


Pre každý jednotlivý subjekt územnej samosprávy, ktorý sa zúčastnil realizácie pilotného projektu, boli pripravené individuálne školiace materiály zohľadňujúce zistenia zo vstupných správ (napr. organizačná štruktúra, subjekty rozpočtového procesu, hlavné výdavkové oblasti ako základ pre tvorbu programových štruktúr a pod.). Školiace materiály sa však súčasne obsahovo opierajú o oficiálne dokumenty Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré definujú regulačný a metodický rámec pre programové rozpočtovanie na úrovni územnej samosprávy.

Školiace materiály sú určené:

  • zamestnancom rozpočtových/finančných útvarov subjektov samosprávy
  • zamestnancom odborných útvarov úradov subjektov samosprávy
  • zamestnancom organizácií, ktoré sú napojené na rozpočet subjektu samosprávy
  • voleným zástupcom v samospráve, ale aj
  • predstaviteľom mimovládnych a záujmových organizácií a obyvateľom, ktorí sa zaujímajú o to, akým spôsobom samospráva používa verejné zdroje.

Zoznam školiacich materiálov:

  • Metodika tvorby strategického plánu - cieľom školiaceho materiálu je vysvetliť: podstatu strategického plánovania, súvislosť medzi strategickým plánovaním a programovým rozpočtovaním, význam spolupráce zainteresovaných strán v rámci subjektu územnej samosprávy pri strategickom plánovaní.
  • Prezentácie popisujúce postupy a procesy pri tvorbe programovej štruktúry - cieľom školiaceho materiálu je vysvetliť tvorbu programovej štruktúry v podmienkach územnej samosprávy.
  • Vzorové príklady tvorby základných prvkov programového rozpočtovania - cieľom školiaceho materiálu je vysvetliť podstatu a základné vlastnosti základných prvkov programového rozpočtovania (strategického plánovania) – vízie, poslania, zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov a prezentovať všeobecné a konkrétne príklady základných prvkov programového rozpočtovania (strategického plánovania).
  • Vzorové príklady programových štruktúr - cieľom školiaceho materiálu je prezentovať vzory potenciálnych programových štruktúr subjektov územnej samosprávy (obce, mesta, samosprávneho kraja).

Prehľad školiacich materiálov podľa subjektov zapojených v projekte:

Obce Metodika tvorby strategického plánu Prezentácie popisujúce postupy a procesy pri tvorbe programovej štruktúry Vzorové príklady tvorby základných prvkov programového rozpočtovania Vzorové príklady programových štruktúr
Brestovany

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Cígeľ

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Ivanka pri Dunaji

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Košice st. mesto

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Limbach

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Stankovce

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Tisovec

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Topoľčianky

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Trávnica

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Unín

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Vyšný Hrušov

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni


Okresné mestá Metodika tvorby strategického plánu Prezentácie popisujúce postupy a procesy pri tvorbe programovej štruktúry Vzorové príklady tvorby základných prvkov programového rozpočtovania Vzorové príklady programových štruktúr
Banská Štiavnica

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Čadca

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Gelnica

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Kežmarok

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Kysucké Nové Mesto

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Levoča

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Pezinok

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Poltár

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Prievidza

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Senica

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Sobrance

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Šaľa

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

 

Krajské mestá Metodika tvorby strategického plánu Prezentácie popisujúce postupy a procesy pri tvorbe programovej štruktúry Vzorové príklady tvorby základných prvkov programového rozpočtovania Vzorové príklady programových štruktúr  
Banská Bystrica

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Nitra

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Trenčín

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

 

Samosprávne kraje Metodika tvorby strategického plánu Prezentácie popisujúce postupy a procesy pri tvorbe programovej štruktúry Vzorové príklady tvorby základných prvkov programového rozpočtovania Vzorové príklady programových štruktúr
Bratislava

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Trnava

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

Žilina

stiahni

stiahni

stiahni

stiahni

[ Späť ]