Titulná stránka  |  Slovenská verzia  |  English version
Rozpočet
      Home  |  Sitemap Sobota, 7/11/2020 

Záverecné správy subjektov územnej samosprávy zapojených do projektu


Záverečné správy predstavujú posledný výstup projektu. Cieľom Záverečnej správy je prezentovať:

  • informácie o pokroku v porovnaním s údajmi obsiahnutými vo vstupnej správe;
  • informácie o jednotlivých realizovaných výstupoch počas trvania projektu na každom jednom pilotnom subjekte územnej samosprávy;
  • odporúčania pre individuálne subjekty územnej samosprávy z hľadiska ďalšej implementácie programového rozpočtovania.

 Prehľad Záverečných správ podľa subjektov zapojených v projekte:

OBCE OKRESNÉ MESTÁ KRAJSKÉ MESTÁ VÚC
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

[ Späť ]